Analiza de risc la securitatea fizica

Documente necesare

In activitatea de evaluare a analizei de risc la securitatea fizica sunt necesare o serie de documente, astfel:

 • documentul care face dovada dreptului de proprietate sau de folosinta asupra obiectivului ce urmeaza a fi analizat – fotocopie
 • certificatul de inregistrare la Registrul Comertului / Certificatul constatator – fotocopie
 • certificat de agrement tehnic pentru mijloacele de protectie mecanofizice: usi, ferestre, gratii metalice, seifuri, case de bani sau dulapuri de casierie, genti securizate de transport, compartiment blindat, care sa ateste clasa de rezistenta la efractie – daca unitatea deține astfel de documente
 • proiectul sistemului tehnic de securitate – daca unitatea deține un astfel de document
 • certificat de calitate si garantie pentru echipamentele componente ale sistemelor de alarmare – daca unitatea deține un astfel de document
 • contractul de prestari servicii mentenanta/revizii tehnice  a sistemelor tehnice de securitate – daca este cazul
 • planul de paza – numai in cazul obiectivelor care au instituita paza cu personal uman
 • contractul de prestari servicii incheiat cu societatea specializata de paza si protectie – daca este cazul
 • contractul de prestari servicii incheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare – daca este cazul
 • contractul de prestari servicii transport bunuri si valori – daca este cazul
 • polite de asigurare diverse – daca unitatea deține un astfel de document
securitate fizica, analiza de risc, masuri de securitate, evaluare risc, evaluator de risc, giurgiu,