Analiza de risc la securitatea fizica

Noutati

Informare privind analiza de risc

Modificarea cadrului legislativ privind analiza de risc la securitate fizica Hotărârea nr. 437/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor: Obligaţ [...]

Cine are nevoie de analiza de risc la securitate fizica?

Societati interesate Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice ti [...]

securitate fizica, analiza de risc, masuri de securitate, evaluare risc, evaluator de risc, giurgiu,