Analiza de risc la securitatea fizica

Noutati

Informare privind analiza de risc

Modificarea cadrului legislativ privind analiza de risc la securitate fizica Hotărârea nr. 437/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor: Obligaţ [...]

securitate fizica, analiza de risc, masuri de securitate, evaluare risc, evaluator de risc, giurgiu,