Analiza de risc la securitatea fizica

Noutati

Cine are nevoie de analiza de risc la securitate fizica?

Societati interesate Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice ti [...]

securitate fizica, analiza de risc, masuri de securitate, evaluare risc, evaluator de risc, giurgiu,